Công ty Cổ phần khai thác và phát triển kho vận Tân Tạo (ITATRANS CORP) được thành lập năm 2001, phát triển từ Ban Giao nhận thuộc Khu Công nghiệp Tân Tạo.

Sự ra đời của ITATRANS nhằm mục đích phục vụ và đem lại hiệu quả đầu tư cao nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài Khu Công nghiệp Tân Tạo.

Hiện tại, ITATRANS sở hữu 4 kho ngoại quan với diện tích hơn 15,000 m2, 2 kho thường với diện tích 10,000 m2; 70,000 m2 bãi ngoại quan và bãi thường cùng các trang thiêt bị hiện đại an toàn cho hàng hóa

——————————————–

CÔNG TY CP KHAI THÁC & PHÁT TRIỂN KHO VẬN TÂN TẠO.
Địa chỉ: Lô 21, Đường số 1, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam
Tel: 028 3750 7074 / 7075 .
Email: marketing@ita-trans.com.vn
Skype ID: marketing.itatrans