——————————————–

Công ty Cổ phần Tân Đức

Địa chỉ: Lô số 8 – KCN Tân Đức, Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Điện thoại: 84.72.376 1821        Fax: 84.72.376 1820        Mail: kcntanduc.vn

Hotline

1. Mr. Brent 

2. Ms. Dương

3. Mr. Anh Le

4. Ms Dung