Ngài Ricardo: “Các ông đã trở thành những người giầu có”

with No Comments

Kết thúc chuyến viếng thăm của phái đoàn Cuba, ông Thái Văn Mến đại diện cho tập đoàn Tân Tạo trao tặng ngài Ricardo quà lưu niệm và qua ngài, gửi tặng Quốc hội và nhân dân Cuba 100 nghìn đô la.

Loạt bài

1. Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cuba thăm KCN, Công ty CP KCN Tân Tạo

2. Chuỗi ảnh về chuyến thăm KCN, Công ty CP KCN Tân Tạo của ngài Ricardo

3. KCN Tân Tạo – “Khả năng về nền kinh tế thịnh vượng và tính nhân bản”

4. Bên lề sự kiện: Sổ vàng lưu bút

5. Ngài Ricardo: “Các ông đã trở thành những người giầu có”

Ngài Riacardo rất xúc động, tỏ lời cảm ơn và nói thêm “Điều đó chứng tỏ các ông đã trở thành những người giầu có”. Ông Thái Văn Mến không giấu được vui mừng trong lời đáp: “Vâng, trong giới những nhà đâu tư, Tân Tạo đã lập được một vị thế”.

Ông Thái Văn Mến đại diện tập đoàn Tân Tạo trao quà
tặng ngài Riacardo và nhân dân Cuba. Ảnh: Đặng Trung Tâm

Lại Thu Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *