Xin chúc mừng những tiến bộ đã đạt được ở Việt Nam trong phát triển kinh tế của mình và trong đó Tân Tạo là một trong những biểu hiện ấn tượng

Ngài Riacardo